ΝΕΑ ΧΩΡΑ Α.Ε.

  1. Η αγορά και ανάπτυξη γης μεταξύ των οποίων και η αγορά και ανάπτυξη του οικοπέδου του πρώην Εργοστασίου ΑΒΕΑ εις τα Χανιά
  2. Η ανάπτυξη αστικών και άλλων ακινήτων
  3. Οι κατασκευές και ανακαινίσεις κτιρίων
  4. Οι αγοραπωλησίες κάθε μορφής ακινήτων
  5. Η διαχείριση κτηριακών συγκροτημάτων
  6. Η υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών και τη διαχείριση ακινήτων
  7. Η κατασκευή και η αξιοποίηση ιδιωτικών χωριών ή άλλων οργανωμένων συγκροτημάτων κατοικιών για θερινή ή και για μόνιμη κατοικία
  8. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξεως με τον ανωτέρω κύριο σκοπό της εταιρείας
  9. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή
  10. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393