ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.

  1. Η κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών έργων υποδομής μιας Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής / Β.Ε.Π.Ε. ή/ και Επιχειρηματικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων εντός της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν πάσης φύσεως επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης όχλησης όπως π.χ. Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Χονδρεμπορίου, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, Επιχειρήσεις Νέων Τεχνολογιών, Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, Θεματικές Επιχειρήσεις, πχ. Πολιτισμός καθώς και κάθε άλλη νομίμως επιτρεπόμενη χρήση, κλπ.

Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393