ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

  1. Η εντός της νήσου Κρήτης και των εγγύς αυτής βραχονησίδων και νησίδων (σε απόσταση μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων) μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια υλικών, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  2. Η εντός της νήσου Κρήτης και των εγγύς αυτής βραχονησίδων και νησίδων (σε απόσταση μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων) απόκτηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ΦΒ πάρκων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα από ΦΒ συστήματα, είτε συνδεδεμένα στο δίκτυο, είτε αυτόνομα
  3. Η εντός της νήσου Κρήτης και των εγγύς αυτής βραχονησίδων και νησίδων (σε απόσταση μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων) εμπορία ΦΒ πάρκων – σταθμών παραγωγής ενέργειας

Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393