Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α)

Αντικειμενικές Αξίες ανά Περιφέρεια και Νομό

Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων - Άρθρα 20-27 ν. 2065/1992

Αυθαίρετα - ΥΠΕΚΑ

Τοπογραφικές Εφαρμογές - ΥΠΕΚΑ

Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393