Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α)

Αντικειμενικές Αξίες ανά Περιφέρεια και Νομό

Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων - Άρθρα 20-27 ν. 2065/1992

Αυθαίρετα - ΥΠΕΚΑ

Τοπογραφικές Εφαρμογές - ΥΠΕΚΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534