Όμιλος Σ.Τ.Χ.

Η ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, που διαθέτει το πλεονέκτημα του τοπικού προσανατολισμού, πραγματοποιήθηκε μέσω της αρχικής εδραίωσής της στο Νομό Χανίων και τη σταδιακή επέκταση του δικτύου των υποκαταστημάτων της σε όλο το νησί και στην Αθήνα, ώστε να βρίσκεται κατά το δυνατό πλησιέστερα στις αγορές και τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Μετά την μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία της στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, η Τράπεζα ανέπτυξε επιτυχώς, τη δραστηριότητα στον τομέα του real estate με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας της «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Το 2009 προχώρησε στην ίδρυση ακόμη μιας θυγατρικής εταιρείας. Η «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.» είναι εταιρεία  επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) που στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας µε την προώθηση σχεδίων τοπικών εταιριών και επιχειρηµατιών.   Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων μπορείτε να επισκεφθείτε τον ανανεωμένο ιστότοπο της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.chaniabank.gr

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534