Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Αγορές - Πωλήσεις ακινήτων
 • Πωλήσεις - εκμισθώσεις υλοποιημένων έργων
 • Διαπραγματεύσεις αγοραπωλησιών και μισθώσεων
 • Έρευνα εντοπισμού ευκαιριών έργων
 • Επιχειρηματική - τεχνική - χρηματοοικονομική σχεδίαση ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων 
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Εποπτεία / Διαχείριση Άκινήτων
 • Κτιριακές κατασκευές, ανακαινίσεις, συντηρήσεις Η/Μ εξοπλισμού καταστημάτων του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Διαχείριση και Επίβλεψη Έργων
(Project Management)

 • Σύνταξη προδιαγραφών έργου
 • Αξιολόγηση και ανάδειξη αναδόχων κατασκευής
 • Κατάρτιση συμβάσεων
 • Επίβλεψη εργασιών
 • Παρακολούθηση /Συντονισμός έργου

Υπηρεσίες Συμβούλου

 • Ολοκληρωμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα σε θέματα ακίνητης περιουσίας
 • Μελέτες βελτίωσης και αξιοποίησης ακινήτων
 • Ανάλυση αγοράς και αξιολόγηση αναπτυξιακών προτάσεων
 • Επιχειρηματική - τεχνική - χρηματοοικονομική σχεδίαση ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534