Ιστορία

H εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000.

Εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στα Χανιά.

Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά και η ανάπτυξη γης, η ανάπτυξη αστικών και άλλων ακινήτων, η υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών και τη διαχείρηση ακινήτων.

Αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Η Τράπεζα κατέχει σήμερα το 74,46% των μετοχών και ασκεί το management, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται σε περίπου 125 φυσικά και νομικά πρόσωπα (επενδυτές, επιχειρηματίες, τεχνικές, εμπορικές, κατασκευαστικές εταιρείες της Κρήτης κλπ)

Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Πρόεδρος της Τράπεζας Χανίων κ. Μιχάλης Μαρακάκης.

Καθήκοντα Δ/ντος Συμβούλου ασκεί ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας Χανίων κ. Γεώργιος Ανδρουλάκης.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534