Ετήσιες Εκθέσεις

Εδώ μπορείτε να λάβετε τους ισολογισμούς της εταιρείας σε μορφή PDF πατώντας πάνω στο έτος του οποίου τον ισολογισμό θέλετε να δείτε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534