Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. είναι  πενταμελές, η θητεία του είναι πενταετής και κατά την λήξη της οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

 Πρόεδρος & Δ/νων ΣύμβουλοςΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Μέλη
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534