Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Δραστηριοποίηση στον χώρο των ΑΠΕ 

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το 2010 ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία "Κρητική Ενεργειακή Α.Ε." και μέσω αυτής αναπτύσσεται δραστηριότητα στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων. Η εταιρεία είναι Μέλος του Συνδέσμου Φ/Β (ΣΕΦ) ενώ έχει πιστοποιηθεί και με ISO 9001:2000.

Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ 58 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 4,9 MW καθώς και 12 συστημάτων των 10KW σε στέγες σπιτιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 6 φωτοβολταϊκά πάρκα της "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." στον Αθερινόλακκο Λασιθίου συνολικής ισχύος 480KW, που ανατέθηκαν στην εταιρεία μας μετά από Πανελλήνιο διαγωνισμό. Η ειδική  αναφορά γίνεται γιατί πρόκειται για το πρώτο έργο κατασκευής Φ/Β πάρκων στην Ελλάδα που την επιλογή εργολάβου και ανάθεση έκανε η ίδια η ΔΕΗ.

Η δραστηριοποίηση στον χώρο των ΑΠΕ, δίδει μια εναλλακτική προοπτική ανάπτυξης, ενώ πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιχειρηματική κίνηση, στον πολλά υποσχόμενο τομέα της πράσινης ανάπτυξης, όπου τα Κρητικά Ακίνητα φιλοδοξούν να καταλάβουν μια εξέχουσα θέση σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534