Ετήσιες Εκθέσεις

Εδώ μπορείτε να λάβετε τους ισολογισμούς της εταιρείας σε μορφή PDF πατώντας πάνω στο έτος του οποίου τον ισολογισμό θέλετε να δείτε.

 Ισολογισμός

2006

2014 

2007

2015 

2008

2016 

2009

2017 

2010

2018 

2011

2019 
20122020
 2013 

Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393